Takuu

 

Takuu

Meillä turboja käsittelevät asiantuntijat, joilla on asianmukainen koulutus ja taidot sekä käytössään tarkoituksenmukainen teknologia.
Ennen kuin myymme kunnostetun turbon, se läpäisee perusteelliset laatutestit. Asiakkaalle tämä tarkoittaa, että meiltä ostettujen turbojen laatuun voi aina luottaa.
Turbofix antaa 12 kuukauden takuun kaikille korjaamilleen turboahtimille ja takuu kattaa kaikki toimintahäiriöt tai vialliset komponentit.

Takuuehdot

Takuu on voimassa Turbofixin ja sen asiakkaan välillä. Jos asiakas on toinen yritys, takuu ulottuu myös turboasennetun auton nykyiselle omistajalle. Jos auto, johon turbo asennetaan, myydään, takuuta ei siirretä automaattisesti uudelle omistajalle.

Takuu koskee vain autoja, joita huolletaan säännöllisesti takuuaikana – autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Se sisältää myös säännölliset öljynvaihdot ja oikean tyyppiset öljyt.

Jotta takuu olisi voimassa, kaikki moottorin tekniset ongelmat on ratkaistava ennen turboasennusta autoon. Turbofix ei vastaa turbosta tilanteissa, joissa turbon vaurion on aiheuttanut ulkoinen tekijä, kuten: liian alhainen öljymäärä tai saastunut öljy, tukkeutunut öljynsyöttöputki, rikkoutunut ilmanotto, rikkoutunut öljynjäähdytin, rikkoutuneet suuttimet, viallinen EGR-venttiili, tukkeutunut DPF-venttiili, vikaa paineensäätöventtiilissä, jos turbo on sammutettu kuumana ilman jäähdytystä eikä onnettomuuksien tai törmäysten aiheuttamien vaurioiden vuoksi.

Takuu voidaan evätä koneilta, joita on muokattu kapasiteetin lisäämiseksi ja josta Turbofix ei ollut tietoinen työn tekohetkellä. Takuu raukeaa, jos koneeseen tehdään muutoksia tehon lisäämiseksi turboahtimen asennuksen jälkeen.

Jos viallisista töistä tai komponenteista aiheutuu ongelmia Turbofix korvaa turbon uudella tai huoltaa sen ilmaiseksi.

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

  1. Jos jokin muu kuin Turbofix on huoltanut tai korjannut turboa
  2. Jos turboa on muokattu millään tavalla jota Turbofix ei ole etukäteen hyväksynyt
  3. Jos turboa ei ole asennettu oikein tai sitä on käytetty väärin

 

 

Takuu ei kata:

  1. Mekaanisia vaurioita
  2. Turboon tulevien vieraiden hiukkasten aiheuttamia vaurioita
  3. Voiteluainepuutteen tai moottorin nesteiden väärän käytön (polttoaine, öljy) aiheuttamia vaurioita
  4. Muiden kuin tehtaan hyväksymien varaosien käytöstä turboissa aiheutuvia vaurioita
  5. Normaali kuluminen

Vinkkejä turbon käyttämiseen

Seuraavien suositeltujen käyttöolosuhteiden tarkoituksena on varmistaa turboahtimen toiminta. Suosittelemme:

–                Käytä aina sopivia tiivisteitä kaikissa liitoksissa.

–                Suorita turboahtimen asennus autokorjaamon pätevien teknikkojen ja asianmukaisten laitteiden avulla. Käytä ammattilaisia myös jatkossa mahdollisesti ilmaantuvien ongelmien diagnosointiin.

–            Kun käynnistät moottorin, anna moottorin ensin käydä tyhjäkäynnillä, jotta saadaan aikaan riittävä öljynpaine.

–                  Kun moottori pysäytetään, anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 2–4 minuuttia välttääksesi turbiinin laakereiden nopean kulumisen.

–                Vältä pitkittynyttä moottorin joutokäyntiä. Tässä tapauksessa öljynpaine turbiinissa on korkeampi kuin ilmanpaine kompressorikammiossa, tämä voi aiheuttaa öljyn vuotoa ja muodostaa harmaita höyryjä.

–                Älä paina kaasupoljinta moottoria käynnistettäessä tai ennen moottorin pysäyttämistä.

–                Vaihda säännöllisesti öljy ja öljynsuodatin.

–                Suorita säännöllinen kunnossapito autosi moottoriin valmistajan suosittelemin väliajoin.